Жергиликтүү бийлик, айылдык кеңеш

Жергиликтүү бийлик мектептин камсыздандырылышын, имараттык оңдоп түзөө иштерине мүмкүнчүлүгүнө жараша салым кошот: мектептин электр энергиясын, суу, мусор ж.б. иштери менен камсыз кылат. Айрым кезектеги талап кылынган ремонт иштерине мүмкүнчүлүгүнө жараша камсыз кылат. Мектепти жыл сайын камсыздандырат.
Окуу жылы.                                        Берилген сумма эмнеге жумшалган?
2018\2019-окуу жылы          89000 сом Жылытуу системасынын ремонтуна
2019\2020-окуу жылы    41000 сом Мектеп чатырына жана кафель чаптоо салым
2020\2021-окуу жылы   850000 сом Мектептин футбол аянчасына каралган
2021/2022-окуу жылы   74 000 сом Жылытуу системасына мотор, насостор.