окуу кабинеттери

окуу кабинеттери

Кыргыз тили 3
Чет тили 2
Орус тили 2
Тарых 1
Математика 3
География 1
Физика 2
Биология 1
Химия 1
Информатика 1
Эмгеккке үйрөтүү каанасы 2
АЧД 1
Башталгыч класстары боюнча 9
Спорт зал 1
Акт залы 1
ашкана 1
Теннис залы 1
усулкана 1
Административдик кабинеттер 4
Техникалык ызматкерлер 1
Медайым кабинети 1
Милиция инспектору үчүн 1
архив 1
лаборатория 2

Техникалык жабдуулар боюнча маалымат:
№ Аталышы Саны
1 Телевизор 2
2 Проектор 28
3 Компьютер 20
4 Интерактивдуу доска 4
5 Модем 3
6 видеокөзөмөл .

«Акылдуу мектеп-Келечектин мектеби» долбооруна ылайык 2021-жылдын 31-декабрына чейин техникалык жабдуулар менен камсыз болот. Бардык окуу кабинеттерине 25 даана проектор, экрандары менен орнотулду. Видеокөзөмөл, химия, биология, физика кабинеттери бардык жабдуулар менен камсыз болот.