Окуу пландары, класс комплектилери

Окуу планы — кыргыз класстар үчүн

Окуу планы- орус класстар үчүн

Окуу планы- үйдөн окутуу үчүн 

Класс комплекти

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин 2021-жылдын 20-августундагы №1460\1 буйругу менен бекитилген окуу планынын, №1 педагогикалык кенештин чечиминин негизинде Базистик окуу планы Ак-Талаа райондук Билим берүү бөлүмүнө сунушталып, 2021\2022-окуу жылына 2021-жылдын 13-сентябрында кыргыз тилдүү класстар, орус тилдүү класстар, “Наристе” даярдоо программасы үчүн, үйдөн окутулуучу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн окуу пландары бекитилген.
Кыргыз Республикасынын №477 токтому менен бекитилген «Балдарды үйүндө жеке окутууну уюштуруу жөнүндө», Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Билим Берүү Стандартына ылайык ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жана оорунун катуу формасы менен балдардын категориясына кирген балдарга билим берүүнүн буйругуна ылайык биздин мектепте ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жана оорунун катуу формасы менен ооруган балдардын категориясына кирген 6 бала үйүндө жеке окутулат.