Биз жөнүндө

Мектеп өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде, максат жана милдеттерине, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын  нормативдик жана укуктук актыларынын негизине  ылайык иш жүргүзөт.Мектептин ишмердүүлүгү болуп баштапкы жалпы, негизги жалпы, орто жалпы, негизги билим берүүнүн программаларын ишке ашыруу эсептелинет.

Мектеп жалпы билим берүү программасынын үч баскычынын негизинде билим берүү процессин ишке ашырат :

  • 1 баскыч-баштапкы жалпы билим берүү(нормативдик өздөштүрүү мөөнөтү 4 жыл);
  • 2 баскыч- негизги жалпы билим берүү(нормативдик өздөштүрүү мөөнөтү 5 жыл)
  • 3 баскыч- орто толук жалпы билим берүү(нормативдик өздөштүрүү мөөнөтү 2 жыл)

Мектептеги билим берүүнүн мазмуну  Кыргыз Республикасынын Билим берүу жана Илим министрлигинин бекитилген Базистик окуу планынын негизинде жана билим берүү программасы менен өз алдынча аныкталат.Мектептеги билим берүү программалары жалпы билим берүүчүлүк программаларынын негизинде түзүлөт, жана окуучулардын өздөштүрүүсүнө багытталган. Мектептин программасы инсандын талаптарын жана мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен бетме -бет түрүндө жүргүзүлөт.