Үч тараптуу келишим (ата-эне-окуучу-мугалим)

 Үч тараптуу келишим  (ата-эне—окуучу—мугалим)

 

Окуучуларды мектепке кабыл алууда мектеп администрациясы милдеттүү түрдө окуучуларды жана алардын ата-энелерин мектептин уставы, жана башка тастыктоочу документтер менен тааныштырат. «Мугалим-окуучу-ата-эне» 3 тараптуу келишим менен иш алып барылат.