Сабактардын жүгүртмѳсү

Сабактын жугуртмосу

Танапистердин ырааттамасы

Сабактардын жүгүртмѳсү

1-смена2-сменаТанапис
1800 – 8451330 – 14155 мүнѳт
2850 – 9351420 – 150510 мүнѳт
3945 – 10301515 – 160010 мүнѳт
41040 – 11251610 – 16555 мүнѳт
51130 – 12151700 – 17455 мүнѳт
61220 – 13051750 – 18355 мүнѳт
7 

Мектепте окуу 15-сентябрда башталат жана 8-июнда бүтѳт

Окуу жылынын узактыгы каникул убактарын эсепке албаганда:

1-класста – 33 жуманы, 2-4-класстарда – 34 жуманы, 5-11-класстарда экзамендик мезгил менен чогуу 34 – 36 жуманы түзѳт.

Каникул убагы 30 календардык күндѳн аз эмес убакыттан турат.

Каникулдардын графиги:

Күзгү — 8 күн: 5.11.21 – 15.11.21;

Кышкы — 12 күн: 31.12.21 – 11.01.22;

Жайкы — 10 күн: 19.03.22-31.03.22.