Этика комиссиясы

 

  • Мугалимдин профессионалдык этикасынын кодекси Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары, Кодекс, “Балдардын конвенциясы”, Мектептин Уставы, “Мугалимдин статусу” менен иш алып барылат.

Мугалимдер арасында этикалык комиссия түзүлгѳн. Бул комиссия этикалык ченемдер бузулган учурда жана жеке кайрылуулардын негизинде иш жүргүзѳт .

 

Этика комиссиясы